Blok cylindrowy

7Blok cylindrowy stanowi górna część kadłuba składająca się z właściwych cylindrów oraz płaszcza wodnego, ograniczonego od góry i od dołu górną i dolną płytami kadłuba. Dawniej powszechnie stosowano cylindry odlane łącznie z blokiem, obecnie niemal z reguły stosuje się oddzielne, wymienne tuleje cylindrowe. Takie rozwiązanie, poza znacznym uproszczeniem technologii odlewniczej, umożliwia wyraźny podział funkcji spełnianych dawniej przez kadłub, a tym samym ułatwia dobór materiału. Rodzaj materiału kadłuba jest dyktowany w tym przypadku tylko względami technologicznymi, podczas gdy rodzaj materiału i sposób wytwarzania tulei można tak dobrać, aby uzyskać najkorzystniejsze wyniki współpracy tłoka z gładzią cylindrową, Naprawa tulei sprowadza się najczęściej do jej wymiany na nową, co nie nastręcza większych trudności. W silnikach chłodzonych powietrzem nie ma bloku cylindrowego, ponieważ cylindry zamocowane są bezpośrednio do skrzyni korbowej. Podział kadłuba na dwie części nie należy rozumieć w ten sposób, ze te dwie części wykonywane są zawsze jako części oddzielne, jak również, że nie ma innego lub dalej idącego podziału kadłuba. Obudowa silnika, którą stanowi kadłub wraz z głowicą, spełnia zadania tak zwanego szkieletu silnika, chodzi tu głównie o to, że tworzy ona szczelne zamknięcie przestrzeni, w których wbudowane są ruchome elementy mechanizmu korbowego jak również rozrządu, a poza tym wykorzystywana jest do zamocowania silnika między innymi do fundamentu, ramy pojazdu lub też łoża płatowca. Poszczególne części należące do obudowy silnika przenoszą bardzo znaczące obciążenia, które mogą być wywołane i najczęściej są przez ciśnienie gazów w przestrzeni spalania, oddziaływanie sił bezwładności elementów ruchomych, napięcie wstępnym elementów łączących. Często występują również duże obciążenia spowodowane na przykład różnicą temperatur w różnych częściach obudowy. Częścią kadłuba pracującą w zupełnie specjalnych warunkach jest cylinder, którego powierzchnia tworzy tak zwaną gładź cylindrową. Cylinder zużywa się na skutek mechanicznego ścierania przez pierścienie, a także tłok oraz chemicznego oddziaływania spalin.

Kategoria: Ciekawostki.