Działanie

1Czas ten wystarcza do wyjścia z samochodu i zatrzaśnięcia drzwi. Równocześnie z włączeniem urządzenia może zacząć działać blokada zapłonu itp. Przy próbie włamania urządzenie włącza sygnał alarmowy. Włączenie sygnału akustycznego może być natychmiastowe lub opóźnione – gdy złodziej usadowi się już w samochodzie. Stosuje się różne kryteria włamania. – naciśnięcie przycisku klamki lub odciągnięcie klamki (potrzebny dodatkowy element stykowy); – otwarcie drzwi, pokryw bagażnika i silnika (jako elementy sterujące wykorzystuje się istniejące wyłączniki oświetlenia i dodatkowe wyłączniki wmontowane w miejscach chronionych; w niektórych rozwiązaniach spotyka się kontaktron współpracujący z magnesem trwałym lub wyłączniki pojemnościowe reagujące na otwarcie drzwi); – próba włączenia zapłonu lub rozrusznika; – pojawienie się ciała obcego stałego w obszarze działania ultradźwięków lub podczerwieni; – ruchy nadwozia wywołane wsiadaniem lub próbą włamania; – zbliżenie człowieka do nadwozia; – charakterystyczne szmery powstające przy manipulowaniu metalowymi narzędziami. Należy dodać, że przerywany sygnał akustyczny jest łatwiej zauważalny na tle hałasu miejskiego, a ograniczenie czasu trwania alarmu, poza zmniejszeniem liczby obudzonych mieszkańców, zapobiega całkowitemu wyładowania akumulatora. Układ lub urządzenie włączające system zabezpieczający może być umieszczone na zewnątrz pojazdu lub we wnętrzu. W pierwszym przypadku trzeba zapewnić ochronę przed zniszczeniem, a w drugim zastosować sposób umożliwiający właścicielowi wyjście i ponowne wejście dc samochodu bez wyzwalania alarmu. Do wyłączników zewnętrznych zaliczamy specjalny zamek wyposażony w styki elektryczne, kontaktron ukryty w uszczelce gumowej szyby i uruchamiany magnesem, odbiornik reagujący na sygnał mininadajnika radiowego. W większości urządzeń ze względu na niższą cenę (co jest ważne dla większości), stosuje się wyłączniki ukryte wewnątrz pojazdu w miejscu znanym właścicielowi. W tym przypadku urządzenie trzeba wyposażyć w układ opóźniający o kilka sekund przełączenie urządzenia w stan aktywny.

Kategoria: Alarmy.

Systemy sterowania pojazdami

3Podstawowe problemy związane z żywiołowym rozwojem motoryzacji i co za tym idzie – z pogorszeniem warunków jazdy – to:- zmniejszenie liczby wypadków drogowych, (bardzo ważny aspekt) – równomierne obciążenie sieci dróg, – zmniejszenie globalnego zużycia paliwa, – skrócenie średniego czasu przejazdu. Problemy te nie zawsze mogą być rozwiązane kompleksowo, dlatego też trzeba ograniczyć się do poprawy warunków jazdy dla wybranej grupy pojazdów np. komunikacji miejskiej. (oczywiście mogą być to również osoby prywatne). Na bazie systemu lokalizacji pojazdów można tworzyć systemy realizujące funkcje pomocnicze, np. kontrolę przestrzegania przepisów drogowych lub przekazywanie informacji wypadkowych. W pamięci mikroprocesora można zaprogramować 99 celów w różnych miastach – choć ta liczba stale się zmienia.. Do programowania zaś stosuje się czytnik optoelektroniczny współpracujący ze specjalną mapą. Zalecany kierunek jazdy wyświetlany jest na wskaźniku LCD zintegrowanym z tablicą przyrządów kontrolno-pomiarowych Urządzenie alarmowe ma osiem wejść o następującym przeznaczeniu: E2 – reaguje na włączenie zapłonu (zacisk 25), E3 – reaguje na otwarcie pokrywy silnika (lampka oświetlenia), El – dołączony rtęciowy czujnik ruchów nadwozia (zestyki SIO, Sil), E4 – reaguje na otwarcie pokrywy bagażnika (lampka oświetlenia), E5, E6 – chronią elementy zewnętrzne, np. lusterko, antenę itp., E7 — reaguje na otwarcie drzwi (wyłączniki S5…S8), E8 – możliwość dołączenia dodatkowych wyłączników drzwiowych (o ile nie zainstalowano ich seryjnie) lub wyłączników pokrywy silnika i bagażnika. Pojawienie się kryterium włamania na wejściach E1…E6 powoduje natychmiastowe wyzwolenie alarmu, natomiast wejścia E7 i E8 są dołączone do układu opóźniającego na tranzystorze Tl. Dzięki temu kierowca może wyjść z pojazdu i powrócić do niego bez wyzwalania alarmu, pod warunkiem, że w czasie opóźnienia zdąży wyłączyć urządzenie wyłącznikiem S4. Omawiany przykład charakteryzuje się bardzo rozbudowanym układem wejść, ale nie spełnia wymaganych ograniczeń odnośnie charakteru sygnałów. Urządzenie zabezpieczające spełniające wszystkie postawione warunki można wykonać na układzie scalonym, np. wielokrotnym elemencie NOR lub NAND. Wystąpienie kryterium włamania na wejściu L powoduje zadziałanie przerzutnika monostabilnego. Przerzutnik wyzwalany ujemnym impulsem zbudowano na bramkach Gl i G2. Tranzystor Tl pracuje jako stopień dopasowujący rezystancję wyjścia bramki Gl do wejścia G2. Impuls wyjściowy przez inwertor G3 powoduje włączenie przerzutnika astabilnego G4, G5 i G6 (okres oscylacji wynosi 2 (r^+flj) C2. Impulsy wyjściowe po wzmocnieniu przełączają przekaźnik P sygnału dźwiękowego. Po upływie czasu przerzutu %” układu monostabilnego sygnał alarmowy zostaje wyłączony. Jednak każde ponowne usiłowanie włamania włączy alarm na nowo. Do przełączania urządzenia alarmowego służy wyłącznik WZ, najlepiej sterowany kluczykiem patentowym. Wyłącznik ten umieszcza się na zewnątrz pojazdu. Układ alarmowy wraz z kluczem elektronicznym blokującym układ zapłonowy i uzupełniony o większą liczbę wejść tworzy pełnowartościowe urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą samochodu.

Kategoria: Alarmy.

Przypadkowe wyzwolenie alarmu

2Ze względu na duże prawdopodobieństwo przypadkowego wyzwolenia alarmu, np. przez dzieci bawiące się przy samochodzie, trzy ostatnie sposoby nie nadają się do masowego stosowania. Budowa czujnika ultradźwiękowego oraz umiejscowienie w samochodzie nie jest trudne. W celu zwiększenia skuteczności działania urządzenia zabezpieczającego najczęściej stosuje się kombinację kilku kryteriów włamania: – blokada i sygnał akustyczny powinny pracować w układzie z samopodtrzymaniem, tj. stan włączenia alarmu i blokady powinien się utrzymać po zniknięciu kryterium włamania; – właściciel musi mieć możliwość wyłączenia urządzenia (w przypadku wyłączników usytuowanych wewnątrz pojazdu wymagany jest układ opóźniający); – pożądana jest kontrola działania urządzenia zabezpieczającego. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia wnętrza; lampa oświetlenia wnętrza świeci się od chwili włączenia urządzenia do momentu, gdy układ opóźniający spowoduje przełączenie w stan aktywny. Przejdźmy teraz do omówienia przykładów. Bardzo duży wpływ na ograniczenie liczby wypadków ma prawidłowa organizacja ruchu drogowego, w ogólnym zarysie polegająca na eliminowaniu niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Dzięki temu pojazdy poruszają się płynnie, bez zahamowań i z możliwie najmniejszą liczbą planowanych zatrzymań. Najprostszym przykładem zastosowania elektroniki do sterowania strumieniem pojazdów jest „zielona fala”. Kierowca przestrzegając prędkości wyświetlanych na wskaźnikach umieszczonych wzdłuż trasy „zielonej fali” może przejechać cały odcinek bez zatrzymania. W bardziej skomplikowanej wersji skrzyżowania rejonu objętego sterowaniem ruchu są wyposażone w czujniki określające liczbę przejeżdżających pojazdów. Komputer sprzężony z czujnikami określa optymalne czasy i kolejność otwarcia poszczególnych kierunków jazdy i odpowiednio do decyzji włącza światło czerwone lub zielone. Warto zauważyć, że „zielona fala”, dzięki unormowaniu tempa jazdy i skróceniu czasu przymusowych postojów, przyczynia się do zmniejszenia zatrucia powietrza w mieście, zwiększa przepustowość dróg oraz powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.

Kategoria: Alarmy.