Dekodery z wyższej klasy

4Dekodery z automatycznym dostrajaniem będą integralną częścią odbiorników radiowych wyższej klasy. Dekoder ma szereg przycisków, którymi kierowca może wybrać odpowiedni rodzaj pracy. Po naciśnięciu przycisku RD odbiornik radiowy może pracować bez żadnych ograniczeń. Naciśnięcie przycisku SK powoduje, że odbiornik może odbierać tylko stacje emitujące sygnał identyfikujący 57 kHz. Jeżeli kierowca jeździ tylko po obszarze jednego kraju RFN, to może przyciskiem A…F uczulić dekoder tylko na sygnał właściwy stacji lokalnej. Ułatwia to jednocześnie dostrojenie, bo w głośniku nie będą słyszalne audycje innych programów. Wobec dużej liczby nadajników ultrakrótkofalowych jest to bardzo istotne ułatwienie dla kierowców zachodnioniemieckich. Przycisk DK będzie używany przez tych kierowców, którym w prowadzeniu samochodu przeszkadza ciągłe słuchanie audycji radiowych. Po naciśnięciu przycisku DK odbiornik będzie się automatycznie włączał w chwili rozpoczęcia komunikatu. Przycisk DK może być oczywiście włączony równolegle z jednym z przycisków A…F. Jednakże najprostsze okazało się rozwiązanie polegające na włączeniu podczas komunikatu sygnału 57 kHz modulowanego amplitudowo. System ten daje wiele kombinacji częstotliwościowych, dzięki czemu udało się również zakodować główne nadajniki regionów. W czasie nadawania komunikatu nadajnik emituje częstotliwość 125 Hz (sygnał DK). Sygnał ten włącza odbiornik na czas trwania komunikatu. Sygnał DK i sygnały stacji lokalnych A, B…F (częstotliwości A…F są zawarte w paśmie 20…60 Hz) modulują amplitudę sygnału 57 kHz, głębokość modulacji wynosi 60%. Częstotliwość 125 Hz może być wprowadzona do sygnału małej częstotliwości już w studio i razem s nim przesłana do nadajnika, gdzie posłuży jako kryterium włączenia modulatora sygnału 57 kHz. Dzięki temu nie są potrzebne dodatkowe łącza sterujące między studiem a nadajnikiem. Do wykrywania nadajników emitujących regularne komunikaty drogowe oraz do automatycznego sterowania odbiornikiem radiowym potrzebny jest specjalny dekoder – nie jest on kłopotliwy.

Kategoria: Dekodery.

Podłączenie dekodera

5Dołącza się go do gniazda małej częstotliwości odbiornika radiowego, tzw. gniazdka radiowego, przez które odbiera sygnał 57 kHz modulowany amplitudowo częstotliwościami DK (kodowanie komunikatu) i A…F (kodowanie nadajnika). W opisanym powyżej systemie z dwutonową modulacją sygnału identyfikującego 57 kHz można stosować dekodery o różnym stopniu skomplikowania: 1 – prosty dekoder dostrojony do częstotliwości 57 kHz, umożliwiający wyszukanie dowolnej stacji sieci informacyjnej, 2 – dekoder wykrywający tylko stację lokalną (sygnał 57 kHz + sygnał regionu A…F), 3 – dekoder wykrywający stacje lokalne, z układem automatycznego włączania odbiornika radiowego (57 kHz = A…F+DL = sygnał 125 Hz), 4 – dekoder reagujący na stacje lokalne, z automatyką włączania i układem automatycznego dostrajania do najsilniejszej stacji sieci informacyjnej (w tym przypadku niezbędne jest dodatkowe połączenie z głowicą UKF odbiornika radiowego). BLAUPUNKT proponuje produkcję dekoderów według wersji trzeciej, początkowo jako przystawek, później jako bloku odbiornika. System ten o nazwie „RITA” (ang. Road Information Transmitted Aurally) nie wymagał stosowania rozbudowanych urządzeń odbiorczych (brak skomplikowanych i uciążliwych systemów to również istotny element przy konstrukcji tego typu aut) W pojeździe instalowano nieskomplikowaną przystawkę do odbiornika radiowego. Zmniejszenie wymiarów pętli np. 100-krotnie można osiągnąć skracając czas trwania komunikatu do 0,1 s, co jednakże wymaga opracowania bardziej skomplikowanych urządzeń odbiorczych. Istnieje kilka sposobów skrócenia czasu trwania komunikatu: W systemie informacyjnym ze stałym zestawem haseł między pętlą indukcyjną a pojazdem jest przekazywany jedynie zakodowany numer komórki pamięci urządzenia odbiorczego, w której zapamiętano dane hasło. Wadą systemu jest mała elastyczność i brak możliwości przekazywania nazw miejscowości. Skrócenie komunikatu z 10 s do 0,1 s wymaga zwiększenia pasma transmitowanych częstotliwości do 350…500 kHz, co nie jest możliwe w systemach z pętlą indukcyjną.

Kategoria: Dekodery.