Dekodery z wyższej klasy

4Dekodery z automatycznym dostrajaniem będą integralną częścią odbiorników radiowych wyższej klasy. Dekoder ma szereg przycisków, którymi kierowca może wybrać odpowiedni rodzaj pracy. Po naciśnięciu przycisku RD odbiornik radiowy może pracować bez żadnych ograniczeń. Naciśnięcie przycisku SK powoduje, że odbiornik może odbierać tylko stacje emitujące sygnał identyfikujący 57 kHz. Jeżeli kierowca jeździ tylko po obszarze jednego kraju RFN, to może przyciskiem A…F uczulić dekoder tylko na sygnał właściwy stacji lokalnej. Ułatwia to jednocześnie dostrojenie, bo w głośniku nie będą słyszalne audycje innych programów. Wobec dużej liczby nadajników ultrakrótkofalowych jest to bardzo istotne ułatwienie dla kierowców zachodnioniemieckich. Przycisk DK będzie używany przez tych kierowców, którym w prowadzeniu samochodu przeszkadza ciągłe słuchanie audycji radiowych. Po naciśnięciu przycisku DK odbiornik będzie się automatycznie włączał w chwili rozpoczęcia komunikatu. Przycisk DK może być oczywiście włączony równolegle z jednym z przycisków A…F. Jednakże najprostsze okazało się rozwiązanie polegające na włączeniu podczas komunikatu sygnału 57 kHz modulowanego amplitudowo. System ten daje wiele kombinacji częstotliwościowych, dzięki czemu udało się również zakodować główne nadajniki regionów. W czasie nadawania komunikatu nadajnik emituje częstotliwość 125 Hz (sygnał DK). Sygnał ten włącza odbiornik na czas trwania komunikatu. Sygnał DK i sygnały stacji lokalnych A, B…F (częstotliwości A…F są zawarte w paśmie 20…60 Hz) modulują amplitudę sygnału 57 kHz, głębokość modulacji wynosi 60%. Częstotliwość 125 Hz może być wprowadzona do sygnału małej częstotliwości już w studio i razem s nim przesłana do nadajnika, gdzie posłuży jako kryterium włączenia modulatora sygnału 57 kHz. Dzięki temu nie są potrzebne dodatkowe łącza sterujące między studiem a nadajnikiem. Do wykrywania nadajników emitujących regularne komunikaty drogowe oraz do automatycznego sterowania odbiornikiem radiowym potrzebny jest specjalny dekoder – nie jest on kłopotliwy.

Kategoria: Dekodery.