Działanie

1Czas ten wystarcza do wyjścia z samochodu i zatrzaśnięcia drzwi. Równocześnie z włączeniem urządzenia może zacząć działać blokada zapłonu itp. Przy próbie włamania urządzenie włącza sygnał alarmowy. Włączenie sygnału akustycznego może być natychmiastowe lub opóźnione – gdy złodziej usadowi się już w samochodzie. Stosuje się różne kryteria włamania. – naciśnięcie przycisku klamki lub odciągnięcie klamki (potrzebny dodatkowy element stykowy); – otwarcie drzwi, pokryw bagażnika i silnika (jako elementy sterujące wykorzystuje się istniejące wyłączniki oświetlenia i dodatkowe wyłączniki wmontowane w miejscach chronionych; w niektórych rozwiązaniach spotyka się kontaktron współpracujący z magnesem trwałym lub wyłączniki pojemnościowe reagujące na otwarcie drzwi); – próba włączenia zapłonu lub rozrusznika; – pojawienie się ciała obcego stałego w obszarze działania ultradźwięków lub podczerwieni; – ruchy nadwozia wywołane wsiadaniem lub próbą włamania; – zbliżenie człowieka do nadwozia; – charakterystyczne szmery powstające przy manipulowaniu metalowymi narzędziami. Należy dodać, że przerywany sygnał akustyczny jest łatwiej zauważalny na tle hałasu miejskiego, a ograniczenie czasu trwania alarmu, poza zmniejszeniem liczby obudzonych mieszkańców, zapobiega całkowitemu wyładowania akumulatora. Układ lub urządzenie włączające system zabezpieczający może być umieszczone na zewnątrz pojazdu lub we wnętrzu. W pierwszym przypadku trzeba zapewnić ochronę przed zniszczeniem, a w drugim zastosować sposób umożliwiający właścicielowi wyjście i ponowne wejście dc samochodu bez wyzwalania alarmu. Do wyłączników zewnętrznych zaliczamy specjalny zamek wyposażony w styki elektryczne, kontaktron ukryty w uszczelce gumowej szyby i uruchamiany magnesem, odbiornik reagujący na sygnał mininadajnika radiowego. W większości urządzeń ze względu na niższą cenę (co jest ważne dla większości), stosuje się wyłączniki ukryte wewnątrz pojazdu w miejscu znanym właścicielowi. W tym przypadku urządzenie trzeba wyposażyć w układ opóźniający o kilka sekund przełączenie urządzenia w stan aktywny.

Kategoria: Alarmy.