Podłączenie dekodera

5Dołącza się go do gniazda małej częstotliwości odbiornika radiowego, tzw. gniazdka radiowego, przez które odbiera sygnał 57 kHz modulowany amplitudowo częstotliwościami DK (kodowanie komunikatu) i A…F (kodowanie nadajnika). W opisanym powyżej systemie z dwutonową modulacją sygnału identyfikującego 57 kHz można stosować dekodery o różnym stopniu skomplikowania: 1 – prosty dekoder dostrojony do częstotliwości 57 kHz, umożliwiający wyszukanie dowolnej stacji sieci informacyjnej, 2 – dekoder wykrywający tylko stację lokalną (sygnał 57 kHz + sygnał regionu A…F), 3 – dekoder wykrywający stacje lokalne, z układem automatycznego włączania odbiornika radiowego (57 kHz = A…F+DL = sygnał 125 Hz), 4 – dekoder reagujący na stacje lokalne, z automatyką włączania i układem automatycznego dostrajania do najsilniejszej stacji sieci informacyjnej (w tym przypadku niezbędne jest dodatkowe połączenie z głowicą UKF odbiornika radiowego). BLAUPUNKT proponuje produkcję dekoderów według wersji trzeciej, początkowo jako przystawek, później jako bloku odbiornika. System ten o nazwie „RITA” (ang. Road Information Transmitted Aurally) nie wymagał stosowania rozbudowanych urządzeń odbiorczych (brak skomplikowanych i uciążliwych systemów to również istotny element przy konstrukcji tego typu aut) W pojeździe instalowano nieskomplikowaną przystawkę do odbiornika radiowego. Zmniejszenie wymiarów pętli np. 100-krotnie można osiągnąć skracając czas trwania komunikatu do 0,1 s, co jednakże wymaga opracowania bardziej skomplikowanych urządzeń odbiorczych. Istnieje kilka sposobów skrócenia czasu trwania komunikatu: W systemie informacyjnym ze stałym zestawem haseł między pętlą indukcyjną a pojazdem jest przekazywany jedynie zakodowany numer komórki pamięci urządzenia odbiorczego, w której zapamiętano dane hasło. Wadą systemu jest mała elastyczność i brak możliwości przekazywania nazw miejscowości. Skrócenie komunikatu z 10 s do 0,1 s wymaga zwiększenia pasma transmitowanych częstotliwości do 350…500 kHz, co nie jest możliwe w systemach z pętlą indukcyjną.

Kategoria: Dekodery.