Podział obudowy

8We współczesnych silnikach głowica stanowi niemal zawsze oddzielną cześć obudowy przykręcaną śrubami do kadłuba (są wyjątki w bardzo małych silnikach dwusuwowych, na przykład ILO L77-2,2, SACHS-Stamo). Konstrukcja taka znacznie upraszcza kontrolę gładzi cylindrowej, przeglądy i wymianę elementów układu korbowego, usuwanie nagaru, docieranie zaworów i inne czynności obsługowe. Odejmowana głowica umożliwia wykonanie jej z najbardziej odpowiedniego materiału, ponieważ jej warunki pracy są odmienne niż kadłuba. Od materiału głowicy wymagane są głównie: odporność na wysokie temperatury i ciśnienia oraz duża przewodność cieplna, natomiast cylinder wymaga materiału odpornego na ścieranie. Poza tym stosując oddzielną głowicę można odlewać blok cylindrowy łącznie z górną częścią skrzyni korbowej, co w silnikach szybkoobrotowych daje najkorzystniejsze rozwiązanie kadłuba. Kadłub silnika, z wyjątkiem silnika wodzikowego, składa się zasadniczo z dwóch części: bloku cylindrowego i skrzyni korbowej. Skrzynię korbową stanowi dolna część kadłuba, w której mieści się wał korbowy. Składa się ona w zasadzie z dwóch części: górnej i dolnej. W silnikach małej i średniej mocy górna część skrzyni korbowej bardzo czysto jest wykonywana jako całość z blokiem cylindrowym i służy do zamocowania do ramy lub fundamentu. Dolna część skrzyni w silnikach dużej mocy śluzy jako podstawa i dlatego nosi nazwę podstawy lub ramy fundamentowej, natomiast, w silnikach małej i średniej mocy najczęściej spełnia ona zadania zbiornika oleju; stąd jej nazwa – miska olejowa. Konstrukcja kadłuba i głowicy zależy głównie od następujących czynników: sposobu pracy (dwusuw lub czterosuw) i typu silnika, liczby i układu cylindrów, układu rozrządu, rodzaju chłodzenia i zastosowanego materiału. Kadłub jest zwykle największym i najcięższym elementem silnika (na przykład w szybkoobrotowych silnikach z zapłonem samoczynnym stanowi 20 – 30% masy silnika), a głowica – często najbardziej złożonym odlewem w silniku; dlatego elementy te wymagają bardzo starannego opracowania konstrukcyjnego, zapewniającego im prostotę i łatwość wykonania.

Kategoria: Ciekawostki.