Przypadkowe wyzwolenie alarmu

2Ze względu na duże prawdopodobieństwo przypadkowego wyzwolenia alarmu, np. przez dzieci bawiące się przy samochodzie, trzy ostatnie sposoby nie nadają się do masowego stosowania. Budowa czujnika ultradźwiękowego oraz umiejscowienie w samochodzie nie jest trudne. W celu zwiększenia skuteczności działania urządzenia zabezpieczającego najczęściej stosuje się kombinację kilku kryteriów włamania: – blokada i sygnał akustyczny powinny pracować w układzie z samopodtrzymaniem, tj. stan włączenia alarmu i blokady powinien się utrzymać po zniknięciu kryterium włamania; – właściciel musi mieć możliwość wyłączenia urządzenia (w przypadku wyłączników usytuowanych wewnątrz pojazdu wymagany jest układ opóźniający); – pożądana jest kontrola działania urządzenia zabezpieczającego. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia wnętrza; lampa oświetlenia wnętrza świeci się od chwili włączenia urządzenia do momentu, gdy układ opóźniający spowoduje przełączenie w stan aktywny. Przejdźmy teraz do omówienia przykładów. Bardzo duży wpływ na ograniczenie liczby wypadków ma prawidłowa organizacja ruchu drogowego, w ogólnym zarysie polegająca na eliminowaniu niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Dzięki temu pojazdy poruszają się płynnie, bez zahamowań i z możliwie najmniejszą liczbą planowanych zatrzymań. Najprostszym przykładem zastosowania elektroniki do sterowania strumieniem pojazdów jest „zielona fala”. Kierowca przestrzegając prędkości wyświetlanych na wskaźnikach umieszczonych wzdłuż trasy „zielonej fali” może przejechać cały odcinek bez zatrzymania. W bardziej skomplikowanej wersji skrzyżowania rejonu objętego sterowaniem ruchu są wyposażone w czujniki określające liczbę przejeżdżających pojazdów. Komputer sprzężony z czujnikami określa optymalne czasy i kolejność otwarcia poszczególnych kierunków jazdy i odpowiednio do decyzji włącza światło czerwone lub zielone. Warto zauważyć, że „zielona fala”, dzięki unormowaniu tempa jazdy i skróceniu czasu przymusowych postojów, przyczynia się do zmniejszenia zatrucia powietrza w mieście, zwiększa przepustowość dróg oraz powoduje zmniejszenie zużycia paliwa.

Kategoria: Alarmy.