Systemy sterowania pojazdami

3Podstawowe problemy związane z żywiołowym rozwojem motoryzacji i co za tym idzie – z pogorszeniem warunków jazdy – to:- zmniejszenie liczby wypadków drogowych, (bardzo ważny aspekt) – równomierne obciążenie sieci dróg, – zmniejszenie globalnego zużycia paliwa, – skrócenie średniego czasu przejazdu. Problemy te nie zawsze mogą być rozwiązane kompleksowo, dlatego też trzeba ograniczyć się do poprawy warunków jazdy dla wybranej grupy pojazdów np. komunikacji miejskiej. (oczywiście mogą być to również osoby prywatne). Na bazie systemu lokalizacji pojazdów można tworzyć systemy realizujące funkcje pomocnicze, np. kontrolę przestrzegania przepisów drogowych lub przekazywanie informacji wypadkowych. W pamięci mikroprocesora można zaprogramować 99 celów w różnych miastach – choć ta liczba stale się zmienia.. Do programowania zaś stosuje się czytnik optoelektroniczny współpracujący ze specjalną mapą. Zalecany kierunek jazdy wyświetlany jest na wskaźniku LCD zintegrowanym z tablicą przyrządów kontrolno-pomiarowych Urządzenie alarmowe ma osiem wejść o następującym przeznaczeniu: E2 – reaguje na włączenie zapłonu (zacisk 25), E3 – reaguje na otwarcie pokrywy silnika (lampka oświetlenia), El – dołączony rtęciowy czujnik ruchów nadwozia (zestyki SIO, Sil), E4 – reaguje na otwarcie pokrywy bagażnika (lampka oświetlenia), E5, E6 – chronią elementy zewnętrzne, np. lusterko, antenę itp., E7 — reaguje na otwarcie drzwi (wyłączniki S5…S8), E8 – możliwość dołączenia dodatkowych wyłączników drzwiowych (o ile nie zainstalowano ich seryjnie) lub wyłączników pokrywy silnika i bagażnika. Pojawienie się kryterium włamania na wejściach E1…E6 powoduje natychmiastowe wyzwolenie alarmu, natomiast wejścia E7 i E8 są dołączone do układu opóźniającego na tranzystorze Tl. Dzięki temu kierowca może wyjść z pojazdu i powrócić do niego bez wyzwalania alarmu, pod warunkiem, że w czasie opóźnienia zdąży wyłączyć urządzenie wyłącznikiem S4. Omawiany przykład charakteryzuje się bardzo rozbudowanym układem wejść, ale nie spełnia wymaganych ograniczeń odnośnie charakteru sygnałów. Urządzenie zabezpieczające spełniające wszystkie postawione warunki można wykonać na układzie scalonym, np. wielokrotnym elemencie NOR lub NAND. Wystąpienie kryterium włamania na wejściu L powoduje zadziałanie przerzutnika monostabilnego. Przerzutnik wyzwalany ujemnym impulsem zbudowano na bramkach Gl i G2. Tranzystor Tl pracuje jako stopień dopasowujący rezystancję wyjścia bramki Gl do wejścia G2. Impuls wyjściowy przez inwertor G3 powoduje włączenie przerzutnika astabilnego G4, G5 i G6 (okres oscylacji wynosi 2 (r^+flj) C2. Impulsy wyjściowe po wzmocnieniu przełączają przekaźnik P sygnału dźwiękowego. Po upływie czasu przerzutu %” układu monostabilnego sygnał alarmowy zostaje wyłączony. Jednak każde ponowne usiłowanie włamania włączy alarm na nowo. Do przełączania urządzenia alarmowego służy wyłącznik WZ, najlepiej sterowany kluczykiem patentowym. Wyłącznik ten umieszcza się na zewnątrz pojazdu. Układ alarmowy wraz z kluczem elektronicznym blokującym układ zapłonowy i uzupełniony o większą liczbę wejść tworzy pełnowartościowe urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą samochodu.

Kategoria: Alarmy.